Dette oppdraget er utført for Arkitektkontoret Schjelderup & Gram, og noen av bildene er hentet fra deres prosjektside om oppgraderingen av Tollboden i Stavanger. Bildene er tatt av Marie von Krogh.

 

Foto: Marie von Krogh

 

Foto: Marie von Krogh

 

Foto: Marie von Krogh

 

Foto: Marie von Krogh

 

Foto: Marie von Krogh

 

IMG_3521

IMG_3503 IMG_3539 IMG_3563 IMG_3482 IMG_3496 IMG_3498 IMG_3551