Skip to main content

Guide – måle skyvedører

Det er viktig at skyvedører monteres på et plant og vanrett underlag.

For a foreta en nøyaktig oppmaling av bredde og høyde er det viktig at en før bestilling tar hensyn til eventuelle skjevheter. Følgende eksempel viser hvor stor del av dette omradet som kan dekkes med skyvedører. Det resterende må avrettes før montering.

• Blå ramme er omrisset av stedet i rommet hvor skyvedører ønskes.
• Rød ramme viser det maksimale omradet for skyvedører.
   Horisontale linjer er her i vater og vertikale linjer står loddrett.

Nøyaktig mål for Bredde og Høyde er det som skal oppgis ved bestilling!

skyvedor